فروشگاه علم فایل

فروشگاه جامع, پروژه, پاورپوینت, مقاله و گزارش کارآموزی (کلیه رشته ها دانشگاهی و مدارس)

به کانال تلگرامی ما بپوندید خوش آمد گویی فروشگاه رایگان بسازید تماس با ما

اطلاعیه فروشگاه

مدیریت فروشگاه با شماره تلفن 09362650966 و شماره تلگرام 09015664986 پاسخگوی شما عزیزان است. خریداران عزیز در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود و مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید. لازم به ذکر است بعضی خریداران بعد از خرید موفقت نمی توانند فایل خرداری شده را دانلود کنند در صورت عدم دانلود از لینک مورد نظر فایل خریداری شده به ایمیل وارد شده ارسال می شود وارد کردن ایمیل و شماره موبایل اختیاری است.

تحقیق در مورد عرضة نيروي كار در اقتصاد اسلامي

تحقیق در مورد عرضة نيروي كار در اقتصاد اسلامي

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 19 صفحه

 

چکیده:

در اين مقاله، عرضة نيروي كار مسلمان با استفاده از مدل كار ـ فراغت نئوكلاسيك در دو بازار اجاره و مشاركت نيروي كار، تحليل، و تابع و منحني عرضة نيروي كار فرد و همچنين عرضة كل نيروي كار در اقتصاد اسلامي ارائه مي‌شود.

مقاله ابتدا به توضيح مدل كار ـ فراغت در اقتصاد متعارف و چگونگي استفاده از آن جهت تحليل عرضة نيروي كار مي‌پردازد؛ سپس با تغيير برخي مفاهيم به كار رفته در اين مدل، قابليت آن را براي تحليل عرضة نيروي كار مسلمان نشان مي‌دهد و با استفاده از مدل تعديل شده، عرضة نيروي كار را در بازار اجاره و بازار مشاركت نيروي كار از ديدگاه خُرد تحليل، و تابع و منحني آن را ارائه مي‌كند؛ آن گاه با جمع افقي توابع خُرد و تبديل متغيّرهاي خُرد به كلان تابع و منحني عرضة كلّ نيروي كار را در بازار اجاره و بازار مشاركت به دست مي‌آورد. در خاتمه نيز معيار انتخاب نوع بازار به وسيلة نيروي كار معرّفي مي‌شود.

واژگان كليدي: عرضة نيروي كار، بازار اجاره، بازار مشاركت نيروي كار، مدل كار ـ فراغت، بازار كار.

 

مقدمه:

در اقتصاد كلان، عرضة نيروي كار در كوتاه مدّت بررسي مي‌شود: كوتاه مدّت، زماني است كه در آن، حجم جمعيت ثابت است و افراد يك جامعه معيّن نمي‌توانند ميزان سرماية انساني خود را تغيير دهند؛ بنابراين، آن‌چه بررسي مي‌شود، اين است كه افراد در يك جمعيت ثابت با مهارت‌هاي معيّن، چگونه تصميم مي‌گيرند چه مقداري از ساعات خود را براي فعّاليت در بازار عرضه كنند.

مباني خُرد عرضة كلّ نيروي كار، به وسيلة نظرية نئوكلاسيك انتخاب بين كار و فراغت بيان مي‌شود. مدل كار ـ فراغت داراي چارچوبي استوار و در عين حال ساده، قابل تعميم و انعطاف پذير است؛ از اين رو اقتصاددانان متعدّدي در كتاب‌هاي اقتصاد خُرد، (ر.ك: كالوو، 1374: ص 315ـ 320؛ عبادي، 1372:  ص 205 ـ 213؛ ليپسي 1378: ص 421ـ 425) كلان (ر.ك: برانسون 1374:  ص 152 ـ 154؛ گليهي،  بي‌تا: ص 43ـ47؛  گرجي،  1379: ص 218 ـ 224) و اقتصاد نيروي كار (ر.ك: بلانت، 1373: ص 83ـ98؛ stephen smith 1994, PP 7-140)  اين مدل را مبناي تحليل‌هاي خود دربارة عرضة نيروي كار قرار داده و سرانجام با افزودن يا تغيير برخي فروض، از اين مدل براي توضيح ديدگاه‌هاي خود استفاده كرده‌اند.

مدل كار ـ فراغت، عرضة نيروي كار را فقط در بازار اجارة نيروي كار تحليل مي‌كند؛ يعني بازاري كه در آن، نيروي كار، پاداش خود را به صورت دستمزد دريافت مي‌كند؛ و در سود فعّاليت اقتصادي سهمي ندارد. همچنين در اين مدل، رفتار فردي «ايده‌آل» كه عقلايي عمل كرده و در پي بيشينه كردن مطلوبيت خود با توجّه به محدوديت‌هاي طبيعي و نهادي است تحليل مي‌شود؛ از اين رو ممكن است به سه دليل تصوّر شود كه نمي‌توان از اين، براي تحليل عرضة نيروي كار مسلمان در اقتصاد اسلامي استفاده كرد:

1. انگيزة مسلمان و قواعد رفتار عقلايي او با فرد ايده‌آلي كه در اين مدل مورد توجّه قرار گرفته، متفاوت است. مسلمان در رفتارهاي خود افزون بر حدّاكثر كردن مطلوبيت‌هاي مادّي خود به ثواب‌هاي آخرتي نيز مي‌انديشد و برخي رفتارها را به انگيزة دستيابي به ثواب آخرتي انجام مي‌دهد. همچنين اصل رفتاري كه با هدف حدّاكثر  كردن سرجمع منافع مادّي و ثواب‌هاي آخرتي سازگار است، اصل تطابق با شريعت است بدين مفهوم كه انسان اگر رفتارهاي خود را مطابق با دستورهاي شريعت انجام دهد، به هدف مزبور خواهد رسيد (ر.ك: مير معزّي، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شمارة 5، ص 51 ـ 56).

2. محدوديت‌هايي كه مسلمان با آن مواجه مي‌شود، بيش از محدوديت‌هاي غير مسلمان و فرد ايده‌آل غربي است؛ زيرا مسلمان، افزون بر محدوديت‌هاي طبيعي و نهادي با محدوديت‌هاي شرعي نيز مواجه مي‌شود.

3. در اقتصاد اسلامي، بازار نيروي كار از دو نوع بازار تشكيل شده است: يكي بازار اجاره كه در آن، پاداش نيروي كار در قالب عقد اجاره به صورت دستمزد ثابت داده مي‌شود و دوم بازار مشاركت نيروي كار كه در آن، پاداش نيروي كار در قالب عقود مشاركت به صورت سهمي از سود پرداخت مي‌شود. مدل كار ـ فراغت، براي تحليل عرضة نيروي كار در بازار مشاركت مناسب نيست (مير معزّي، 1381: ص 69 ـ 72).

گرچه ابتدا به نظر مي‌رسد با وجود اين تفاوت‌ها نمي‌توان از اين مدل براي تحليل عرضة نيروي كار مسلمان در اقتصاد اسلامي استفاده كرد، با كمي تأمّل روشن مي‌شود كه اين تصوّر درست نيست. در اين مقاله، نشان خواهيم داد كه مدل مزبور با تغيير برخي مفاهيم قابل استفاده است؛ از اين رو ابتدا مدل كار ـ فراغت را توضيح مي‌دهيم و ضمن آن، نكاتي را بيان خواهيم كرد كه در كتاب‌هاي اقتصاد كلان بدان اشاره نشده؛ ولي در برخي كتاب‌هايي كه تحت عنوان اقتصاد كار نوشته شده، وجود دارد. اين نكات، زمينه را براي ايجاد تغيير در برخي مفاهيم و متغيّرهاي مدل مزبور و ساختن مدلي كه براي تحليل عرضة نيروي كار در اقتصاد اسلامي مفيد است، فراهم مي‌سازد.

پس از ايجاد تغييرات مورد نظر در مدل كار ـ فراغت نئوكلاسيك، از آن براي تحليل عرضة نيروي كار مسلمان استفاده، و تابع عرضة نيروي كار را استخراج مي‌كنيم.

 

فهرست مطالب:

1ـ2. مدل فراغت ـ كار نئوكلاسيك

منحني مطلوبيت

محدوديت‌ها

بيشينه سازي مطلوبيت با توجّه به محدوديت‌ها

تغيير دستمزد حقيقي و منحني عرضة كار در كوتاه مدّت

منحني عرضة كل

كاربرد مدل كار ـ فراغت نئوكلاسيك در اقتصاد اسلامي

ـ كالاهاي بازاري و ساعات غير بازاري

منحني‌هاي بي‌تفاوتي و ويژگي‌هاي آن

محدوديت‌ها

بيشينه سازي مطلوبيت

عرضة نيروي كار فرد در بازار اجارة عوامل

عرضة نيروي كار فرد در بازار مشاركت عوامل

عرضة كلّ نيروي كار در بازار مشاركت عوامل

معيار انتخاب بازار به وسيلة نيروي كار

عرضة نيروي كار و ريسك سود

 

منابع و مأخذ:

فارسي

 1. برانسون، ويليام اچ، تئوري و سياست‌هاي اقتصاد كلان، عباس شاكري، تهران، نشر ني، دوم، 1374ش.
 2. بلانت، دان و جكسون، مارك، اقتصاد كار و نيروي انساني، محسن رناني، اصفهان، انتشارات فلاحت ايران، اوّل، 1373ش.
 3. ريشهري، محمد، ميزان الحكمه، قم، دارالحديث، الاولي، 1416 ق.
 4. عبادي، جعفر، مباحثي در اقتصاد خرد، تهران، انتشارات سمت، دوم، 1372ش.
 5. كالوو پيتر، واك ژئوفري؛ اقتصاد خُرد، حميد رضا ارباب، تهران، اول، انتشارات دانشگاه علاّمه طباطبايي، 1374ش.
 6. گرجي، ابراهيم، اقتصاد كلان، تئوري‌ها و سياست گذاري‌هاي اقتصادي، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، اوّل، 1379ش.
 7. گليهي، فِرِد، اقتصاد كلان، مهدي تقوي، تهران، انتشارات ترمه، سوم، بي‌تا.
 8. ليپسي، رچارد جي ـ هاربري، كالين، اصول علم اقتصاد (1. اقتصاد خُرد) ترجمه و تأليف م. فكري ارشاد، مشهد، نشر نيكا، اوّل، 1378ش.
 9. موريس، چارلز و فيليپس اون، تحليل اقتصادي، نظريه و كاربرد، اكبر كميجاني، تهران، مؤسسة انتشار و چاپ دانشگاه، پنجم،  1377ش.
 10. ميرمعزّي، ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر، اول، 1381ش.
 11. ميرمعزّي، سيدحسين، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره 5، بهار 1381.

انگليسي

 1. Stephen smith: Labour Economics, 2ND Edition, Rout Ledge, 1994, Landon and New York.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file20_1880197_8090.zip769.9k

پاورپوینت روش های آماری در تحقیقات تربیت بدنی

پاورپوینت روش های آماری در تحقیقات تربیت بدنی                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 35 اسلاید   قابل ویرایش:5 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: براي انجام مقايسه هاي دوتايي، در صورتي که قصد داريد فرض صفر برابري ميانگين ها را بدون در نظر گرفتن محافظه کاري رد کنيد، گزينة LSD و در صورتي که قصد داريد خيلي محافظه کارانه برخورد نماييد (يعني فرض صفر را ديرتر ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت ضریب هوشی دانش آموزان دبیرستانی

پاورپوینت ضریب هوشی دانش آموزان دبیرستانی                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 11 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: نمودار جعبه ای: به کمک این نمودار می توانیم به سوالاتی از قبیل آیا داده ها به هم نزدیک هستند؟ آیا داده ها بیشتر در اطراف میانگین متمرکزاند یا بیشتر در اطراف کمترین داده یا بیشترین داده؟ نمودار جعبه ای را برای آزمون هوش به کمک 5 داده یعنی کوچکتری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مقایسه آمار طول راهها و تصادفات جاده ای ایران با سایر کشورها

پاورپوینت مقایسه آمار طول راهها و تصادفات جاده ای ایران با سایر کشورها                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 46 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: پیش گیری از حوادث اتفاق افتاده در شب در این زمینه طرحهای متنوعی در ژاپن انجام می شود که به موارد زیر می توان اشاره کرد  افزایش تاسیسات و اصلاح سیستم روشنایی در محل تقاطعها و پیاده روها و ایجاد تاسیسات روشنایی پیاده روها در نواحی شهری  اف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت بررسی فراوانی پریتونیت در بیماران

پاورپوینت بررسی فراوانی پریتونیت در بیماران                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 16 اسلاید   قابل ویرایش:4 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: لایه احشایی و جداری در حالت معمول حفره صفاق 100-500 مایع جهت لغزندگی  دارد ولی در طی دیالیز صفاتی بامایع دیالیز حدود 40 متر مربع افزایش سطح می یابد. زیادی آب بدن توسط یک کرادیان اسموتیک خارج می گرددکه این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت آزمون های T

پاورپوینت آزمون های T                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 51 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: •زماني‌كه تعداد داده‌ها بزرگتر از 30 باشد، براساس قضيه‌ي حد مركزي توزيع داده‌ها به‌ نرمال مي‌گرايد و نياز‌ي به بررسي آن نيست، اما درصورتي كه تعداد داد‌ه‌ها كمتر از 30 باشد، نياز است كه نرمال‌بودن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت نسبتهای آماری مهم Cp Cpk Pp Ppk

پاورپوینت نسبتهای آماری مهم Cp Cpk Pp Ppk                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 7 اسلاید   قابل ویرایش:6 اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: این نسبتها به شما کمک می کند که: پیش بینی اینکه خرابیها در سمت مشخصه بیشتر اتفاق می افتد یا سمت مشخصه پایین. تصمیم گیری در مورد میانگین فرایند تصمیم گیری در مورد اینکه آیا گستردگی تلورانس را در نظر بگیریم. ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت کاربرد آمار

پاورپوینت کاربرد آمار                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 197 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: کوواریانس                       مفهوم  کوواریانس :   معیاری   عددی  است  که  نوع  و شدت  رابطه&nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت كنترل آماري فرآيند SPC

پاورپوینت كنترل آماري فرآيند SPC                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 56 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: انواع تغييرات در فرآيند: الف- علل ذاتي يا عام: به مجموعه اي از علل وانحرافات كوچك وغير قابل اجتناب گفته مي شود. تغييرات ناشي از اين علل در طول زمان داراي ثبات بوده وتوزيعي با الگوي ثابت دارند. . ب- تغييرات اكتسابي، خاص يا بادليل: عواملي نظير تنظي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت روشهای آماری درروانشناسی و علوم تربیتی

پاورپوینت روشهای آماری درروانشناسی و علوم تربیتی                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 238 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: رتبه درصدی: رتبه درصدی، رتبه نسبی یک نمره یا داده در توزیع نمره ها یا داده ها را بر اساس مقیاس 100 تعیین می کند. رتبه درصدی در واقع درصدی از نمره ها یا داده ها است که در توزیع پایین تر از داده مورد نظر قرار دارند. معنی رتبه درصدی 80 این است که 80 درص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت فشار خون و تأثیر آن بر ضربان قلب بیماران بیمارستان قمر بنی هاشم

پاورپوینت فشار خون و تأثیر آن بر ضربان قلب بیماران بیمارستان قمر بنی هاشم                   نوع فایل:power point قابل ویرایش: 27 اسلاید    قسمتی از اسلایدها: جمع آوری داده ها:   به دلیل گسترده بودن اطلاعات و مشکلات موجود در جمع آوری آنها از بیمارستان های مختلف، بیمارستان قمر بنی هاشم خوی به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و 32 نفر از بخش زنان آن به طور تصادفی از بین بیماران به عنوان نمونه انتخاب گ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود طرح تعالی مدیریت مدرسه کاملترین برنامه سالانه نمونه ای کامل جهت ارائه به کارکنان آموزش و پرورش 98-97

دانلود طرح تعالی مدیریت مدرسه کاملترین برنامه سالانه نمونه ای کامل جهت ارائه به کارکنان آموزش و پرورش 98-97               نوع فایل: word قابل ویرایش 25 صفحه طرح تعالی مدیریت مدرسه کاملترین برنامه سالانه آخرین ویرایش سالتحصیلی جدید نمونه ای کامل جهات ارائه به کارکنان آموزش و پرورش یک بار دیگر سایت دانلود فایل پژوهی معلمان آموزش و پرورش  فایل جدید و کاملی را جهت استفاده و بهره مندی شما عزیزان تحت عنوان طرح تعالی مدیریت مدرسه  قرار داد. طرح تعالی مدیریت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کسب درآمد اینترنتی با بیت کوین

کسب درآمد اینترنتی با بیت کوین               سلام دوستان عزیز برای دانلود این نرم افزار همین الان از لینک زیر اقدام کنید    https://get.cryptobrowser.site/3580937     بیت کوین یک ارز دیجیتاله و الان نرخ هر بیت کوین6835.5  دلار هست ???? که نزدیک 100 میلیون تومان   کار شما استخراج بیت کوین هست. در منزل و با سیستم خودتون است  اگر بتونید در یک ماه یک بیت کو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 205,000 تومان

کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل

کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل                 با یکی دیگه از محصولات اختصاصی از علم فایل خدمتتون هستیم اسم این محصول سایت اتوماتیک  در فروش فایل هست.   اما بحث شیرین کسب درآمد از اینترنت رو اینجا کمی بازتر بکنیم :   شما اگه سوپر مارکت سر کوچتون رو ببینید متوجه میشید که برای خودش ساعات مشخصی رو کار میکنه و ۲۴ ساعته باز نیست و اگه روزی نباشه نمیتونه پول دربیاره و مم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان